حفاظت پيرامونی فيبر نوری

سیستم حفاظت پیرامونی فیبر نوری توانسته است همه ی نیاز های لازم برای حفظ یک محیط امن را ایجاد کند ،عملکرد این سیستم هم ساده و هم پیچیده است .

سنسور های فیبر نوری دارای قابلیت هایی هستند که در دیگر موارد حفاظت پیرامونی وجود ندارد، سیستم فیبر نوری بیشتر در مرز ها ، مرز های دریایی و مسافت های طولانی مورد استفاده قرار می گیرد. این سیستم نیز برای اندازه گیری دما در هر نقطه در فواصل 300 کیلومتری از خود را اندازه گیری میکند.

 طریقه عملکرد فیبر نوری در مرز ها به این گونه است که این حفاظت پیرامونی بر روی مکانیزم های کابل فیبرنوری استوار است و حرکات ایجاد شده از حرکات انسان و حیوانات را به طور حساس و دقیق اندازه گیری می کند.

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :