حفاظت پيرامونی دفنی غير قابل رويت

سیستم های حفاظتی به سرعت در حال رشد هستند و برای جلوگیری از نفوذ افراد و اشیاء در داخل محوطه ایمن شده طراحی شده اند. و معمولا در زندان ها ، فرودگاه ، تاسیسات هسته ای و ... به کار برده می شوند.

هدف اصلی از حفاظت پیرامونی :  ایمن کردن محوطه ، ردیابی شی مشکوک ، حفاظت از افراد و .. است. این سیستم را می توان به دو نوع تقسیم کرد :

1)      قابل مشاهده

این سیستم حفاظت پیرامونی موجب ترس و دوری مزاحم کاربرد دارد

2)      حفاظت پیرامونی دفنی غیرقابل مشاهده

سیستم حفاظت پیرامونی دفنی به صورت مخفی و پنهان کار می کند که برای دستگیری افراد غیر مجاز و مزاحم بدون متوجه شدن آنها کاربرد دارد. این نوع حفاظت پیرامونی در موزه ها ، اماکن تاریخی بیشتر به چشم می خورد

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :