• حفاظت پیرامونی

    سیستم حفاظت پیرامونی امروزه به سرعت در حال رشد است که به منظور جلوگیری از نفوذ افراد غیرمجاز به محوطه منطقه امن است. مانند : زندان ، فرودگاه ، ریل قطار ، تاسیسات هسته ای و... مورد استفاده قرار میگیرد. هدف اصلی سیستم حفاظت پیرامونی بازداشتن ، تاخیر انداختن ، شناسایی و ردیابی است که برای حفاظت از اموال و افراد است.

    حفاظت پیرامونی مدرن الکترونیک مانند سیستم های دوربین مدار بسته باعث کم نمودن افراد حراست و صرفه جویی در هزینه می شود . سیستم حفاظت پیرامونی با مراقبت از حصار امنیتی و هرگونه تعارض به محوطه مورد نظر را تشخیص داده و به صورت خودکار به سیستم های دوربین مدار بسته جهت نمایش به منظقه مورد تعارض را بر روی نمایشگر به شما نمایش می دهد.

  • حفاظت پیرامونی

    متاسفانه برخی از افراد بر این باور هستند که با نصب دوربین های مدار بسته می توانند امنیت حفاظت پیرامونی خود را برقرار کنند ، شما تنها با نصب دوربین های مدار بسته می توانید به عنوان سیستم های نظارتی از آن استفاده کنید و هیچگونه امنیت را برای محوطه مورد نظر شما ندارد. اشتباهاتی که بیشتر افراد انجام می دهند، این است که فقط به دوربین های مدار بسته اتکا می کنند . سیستم های دوربین مدار بسته را می شود به راحتی هک و یا در سیستم نمایشی آن نویز انداخت و هیچگاه نمی توانند امنیت شما را تضمین کند. سیستم حفاظت پیرامونی با نصب حصار های هوشمند و مدرن می توانند منطقه ممنوعه شما را از افراد غیر مجاز ایمن کند ، سیستم حفاظت پیرامونی در انواع : سیستم رادار ، سیستم کابل ، سیستم ماکروویو ، سیستم بیم دتکتور وجود دارند. پر کاربرد ترین نوع حصار برای ایمن سازی حصار الکتریکی است. برای ایمن سازی محوطه مورد نظر باید به این نکته توجه داشته باشید که سیستم های حفاظت پیرامونی همگی تکیمل کننده یکدیگر هستند.